نمونه سایت های طراحی شده در پاسیو

گوگل آنالیتیکس پاسیو

سایت های طراحی شده سئو بیس بوده و در سه ماه اول بهره برداری به بازدید نزدیک ۱۰۰۰ بازدید یکتا رسیده ، و همچنین سایت های نمونه فروشگاهی در دو ماه اول با حدودا ۲۰۰ عدد محصول روزی ۳۰+ سفارش را تجربه کردن همچنین سایت ها تمام شخصی سازی شده و ماژول ها و crm های مورد نیاز با توجه به تعریف مشتری اعمال شده ، در عین حال سایت ها کامل با جدیدترین الگوریتم سئو سازگار شدن و از نظر جی تی متریکس و آنالیزهای فنی در بهترین سرعت و کارایی می باشند .

همچنین تیم طراحی سایت پاسیو با توجه به ابزارهای گوگل، بهترین آنالیز و برنامه ریزی را برای بالا بردن بازده سایت را اجرا میکند. نمودارهای رو به رو نمودارهای گوگل آنالیتیکس و گوگل وب مستر دو سایت نمونه می باشند در ۶ ماه اول در این نمودار رشد و ارتقا سایت قابل مشاهده می باشد. .

گوگل وب مستر اینستا پاسیو
سمپل برای سایت آرایشی
نمونه سایت پوشاک در اینستاپاسیو
سمپل سایت برای لوازم جانبی کامپیوتر
نمونه سایت آی تی طراحی شده در پاسیو سایت