آی تی سام

 • حوزه : شبکه و آی تی
 • مدت زمان همکاری با پاسیو : ۳ سال
 • خدمات پاسیو برای کار فرما : طراحی صفر تا صد + سئو + تبلیغات + برنامه ریزی فروش + مشاوره کسب و کار
 • تجربه بازدید کار فرما از سایت : ۲۰۰۰ بازدید یکتا در یک روز
 • تجربه در آمد حدودی کارفرما از سایت : ۱ میلیارد ماهانه با ۴۰۰ تنوع محصول در ماه
آی تی سام

آرایش یاب

 • حوزه : لوازم آرایشی
 • مدت زمان همکاری با پاسیو : ۴ سال
 • خدمات پاسیو برای کار فرما : طراحی صفر تا صد + سئو + تبلیغات + برنامه ریزی فروش + مشاوره کسب و کار
 • تجربه بازدید کار فرما از سایت : +۱۰۰۰ بازدید یکتا در یک روز
 • تجربه در آمد حدودی کارفرما از سایت : ۱ میلیارد با ۲۵۰ تنوع محصول در ۳ ماه
آرایش یاب

مازبیز

 • قالب : پکت – پاسیو
 • حوزه : فروش املاک
 • مدت زمان همکاری با پاسیو : ۲ سال
 • خدمات پاسیو برای کار فرما : طراحی صفر تا صد + سئو + تبلیغات + برنامه ریزی فروش + مشاوره کسب و کار
 • تجربه بازدید کار فرما از سایت : +۱۰۰۰ بازدید یکتا در یک روز
 • میزان تماس : +۵۰ تماس در روز
مازبیز

جانب سیتی

 • قالب : سیلیکون – پاسیو
 • حوزه : کامپیوتر( عمده فروش)
 • مدت زمان همکاری با پاسیو : ۲ سال
 • خدمات پاسیو برای کار فرما : طراحی صفر تا صد + سئو + تبلیغات + برنامه ریزی فروش + مشاوره کسب و کار
 • تجربه بازدید کار فرما از سایت : ۱۰۰۰ بازدید یکتا در یک روز
 • تجربه در آمد حدودی کارفرما از سایت : ۳ میلیارد با ۵۰۰۰ تنوع محصول در ۶ ماه
جانب سیتی

هوتا

 • قالب : توکیو – پاسیو
 • حوزه : فروش لوازم کامپیوتر
 • مدت زمان همکاری با پاسیو :۱ سال
 • خدمات پاسیو برای کار فرما : طراحی صفر تا صد + سئو + تبلیغات + برنامه ریزی فروش + مشاوره کسب و کار
 • تجربه بازدید کار فرما از سایت : ۱۰۰۰ بازدید یکتا در یک روز
 • تجربه در آمد حدودی کارفرما از سایت : ۱ میلیارد با ۴۰۰ تنوع محصول
هوتا

همسانا استور

 • قالب : میلان – پاسیو
 • حوزه : اکسسوری های زنانه
 • مدت زمان همکاری با پاسیو : ۳ سال
 • خدمات پاسیو برای کار فرما : طراحی صفر تا صد + سئو + تبلیغات + برنامه ریزی فروش + مشاوره کسب و کار
 • تجربه بازدید کار فرما از سایت : ۲۰۰۰ بازدید یکتا در یک روز
 • تجربه در آمد حدودی کارفرما از سایت : ۱ میلیارد با ۲۰۰۰ تنوع محصول در ۶ ماه
همسانا
کنارتان هستیم سایت
نام و نام خانوادگی